Prøvenominasjon i Troms

Troms og Finnmark Høyre er godt i gang med nominasjonsprosessene til stortingsvalget og starter nå prøvenominasjoner i lokalforeningene.

Nominasjonskomiteen har frem til 1. august samlet inn innspill på kandidater og en alfabetisk liste over alle kandidater som har stilt seg disponibel for nominasjon er nå klar. Listen kan ses under.

I perioden frem til 1. oktober 2020 skal det nå avholdes prøvenominasjonsmøter i alle lokalforeningene hvor det skal sendes inn lister til nominasjonskomiteen over hvilke kandidater lokalforeningene prioriterer til plassene på stortingslisten. På prøvenominasjonene skal det også velges delegater til nominasjonsmøtet i Tromsø 28. november.

Resultatene fra prøvenominasjonene vil publiseres fortløpende på Troms og Finnmark Høyres hjemmesider etter hvert som de sendes inn fra lokalforeningene.

Her kan du lese mer om nominasjonsprosessen.

Kontakt leder i nominasjonskomiteen, Kjersti Karijord Smørvik (91690219) for spørsmål.

Navn

Bosted

Alder

Yrke/stilling:

Regina Alexandrova

Bardu

53

Ansatt i Etterretningsbataljonen

Ragnhild Berg Nilsen

Oslo

24

Advokatfullmektig

Elin Byberg

Senja

41

Prosjektleder

Nina Margrethe Dons-Hansen

Harstad

48

Prosjektleder/selvstendig

næringsdrivende

Anne Berit Figenschau

Tromsø

51

Seksjonssjef

Kjetil Figenschou

Harstad / Longyearbyen

33

Prosjektleder

Tommy Fredriksen

Balsfjord

54

Forsikringsrådgiver.

Benjamin Furuly

Tromsø

24

Fylkestingsrepresentant

Line Fusdahl

Tromsø

63

daglig leder

Christian H B Giæver

Nordreisa

17

Student

Kent Gudmundsen

Tromsø

42

Stortingsrepresentant

Steinar Erling Halvorsen

Sørreisa

55

Lærer

Sissel Haugslien

Senja

56

Selvstendig næringsdrivende

Christine Bertheussen Killie

Tjeldsund

41

Gruppeleder

Troms og Finnmark Høyre

Rolleiv O Lind

Tromsø

79

Pensjonist

Cecilie Mathisen

Tromsø

26

Student,

Det juridiske fakultet ved UiT

Einar Jahre Mustaparta

Harstad

51

Forretningsutvikler

Tonje Nilsen

Storfjord

22

Fylkesleder

Troms og Finnmark Unge Høyre

Martin Nymo

Målselv

47

Regionleder Stendi region Nord

Johanne Olaussen

Nordreisa

29

Regnskapsleder

Nordreisa Kommune

Daniel Andre Olsen

Bardu

40

Seniorkonsulent i Forsvarsbygg

Beate Seljenes

Senja

41

Markedskoordinator

Jens-Ivar Simonsen

Kåfjord

47

Egen næringsdrivende

Geir-Inge Sivertsen

Senja

54

Styreleder

Karl-Gunnar Skjønsfjell

Nordreisa

48

Langrennstrener

Camilla Slaatbråten

Tromsø

38

Pensjonist

Rune Stenstrøm

Harstad

46

Advokat/partner

Erlend Svardal Bøe

Tromsø

27

Høyres gruppeleder i Tromsø

Jim Torry Barlien Tempel

Tromsø

46

Vanja Terentieff

Tromsø

52

Politisk rådgiver for fiskeriminister

Leif Theodorsen

Tromsø

74

Bedriftsrådgiver/pensjonist

Johannes Utvåg

Tromsø

26

Politisk rådgiver

Håkon Vahl

HARSTAD

47

Daglig Leder

Fridtjof Winther

Meistervik

34

Maskinromsoperatør

Gunnar Zakariassen

Tromsø

69

Flyparkeringskoordinator

Gaute Finnstø Østeggen

Storfjord

45

Innsatsleder Nord-Troms lensmannsdistrikt