Regjeringen slanker byråkratiet

En gjennomgang DIFI har gjort viser at det ble færre byråkrater i 2017 enn i 2016, som følge av regjeringens avbyråkratiserings- og effektivitetsreform.

-Reformen har bidratt til at vi har 5.477 færre ansatte i statsforvaltningen i 2017 enn året før, mens det har blitt 800 flere ansatte på prioriterte områder som i politi- og lensmannsetaten, barnevernet og kriminalomsorgen sier leder i Troms og Finnmark Høyre, Geir-Inge Sivertsen.

I departementene har det blitt 446 færre stillinger, samtidig er det en økning i antall ansatte som leverer tjenester ute i landet for øvrig. Det er bra at regjeringens reform gir resultater, samtidig som Høyre leverer på løftet vårt om flere politi ute blant folk.

Virksomheter med størst økning i antall ansatte

Størst økning i antall ansatte, justert for omorganiseringer, 2016-2017.

Politi- og lensmannsetaten

375

Barne- ungdoms- og familieetaten

88

Arbeids- og velferdsetaten

46

Kriminalomsorgen

14

Tolletaten

9

-Som man ser av tabellen er det politiet som styrkes mest. Dette er villet politikk siden Regjeringen har som uttalt mål å ha to politifolk pr 1000 innbyggere over hele landet.

-Vi er ikke ferdige. Statsforvaltningen er stor i Norge, og gjennom flytting av oppgaver i regionreformen, samt videre effektivisering og digitalisering skal vi både få færre byråkrater i staten samtidig som flere av statens oppgaver flyttes ut til de nye fylkene.

-I Troms og Finnmark skal vi blant annet ta imot oppgaver på regional utvikling fra Innovasjon Norge, ansvar for samferdsel og veiplanlegging samt forvaltningen av midler til kultur og nordområdepolitikken. I dette arbeidet må vi selvsagt også forsøke slanke det offentlige byråkratiet samtidig som makt og innflytelse flyttes fra stat og byråkrater til folkevalgte politikere i nord, sier Sivertsen som også understreker at man på sikt ønsker enda flere oppgaver flyttet ut av Oslo.