Resolusjoner innsendt til fylkesårsmøte 25. og 26. januar 2020

Resolusjonskomiteen har fått følgende 22 resolusjoner inn. Komiteen legger frem sin innstilling til fylkesårsmøtet hvilke resolusjoner som anbefales behandles. Både når det gjelder antall og tema. Det står resolusjonskomiteen fritt til å gjøre endringer.

Resolusjonskomiteen består av:

Benjamin Furuly, leder. Mob: 41447789

Ellen Inga O. Hætta

Dag Sigurd Brustind

Rebekka Knoph, UH

Ståle Sæther, 2. nestleder Au


Innsendte resolusjonsforslag:

1. Hålogalandsvegen – Nord-Norges største infrastrukturprosjekt.

2. Pendlere

3. En ansvarlig ruspolitikk

4. Landslinjeordningen ved videregående opplæring

5. Forutsigbare rammevilkår for fisketurisme.

6. Fiskerihavnene må sikres tilstrekkelig finansiering

7. Samferdselsprioriteringer for fremtiden

8. Helårsferge Botnhamn – Brensholmen

9. RV-94, Skaidi-Hammerfest. Et gryteklart prosjekt.

10. Utbygging av fornybar energi, i ett av de viktigste fiskefeltene

11. Utbedring av Kløfta, på E45

12. Fiskeripolitikk og kvotemeldinger.

13.Innovasjon og infrastruktur

14. Oppgradering av viktige fylkesveier

15. Verdiskapingen i Nordområdene er det viktigste vi skal leve av i framtida

16. Fiskerihavner i nord

17. Utredning av ny sykelønnsordning

18. Kjipe kutt fra Unge Høyre

19. Kutte utslippene og ikke utviklingen

20. Et mer inkluderende samfunn

21. Sammen skaper vi verdens beste skole

22. Vi skal aldri forhandle med terrorister

23. En nordområdemelding med et nord-norskt perspektiv