Resultatet fra den rådgivende uravstemningen i Finnmark er klar!

I forbindelse med nominasjon av kandidater til Stortingsvalget 2021 har vi avholdt rådgivende uravstemning blant Høyres medlemmer i Finnmark.

Betalende medlemmer som har stemmerett ved valget neste år, har fått mulighet til å rangere inntil 5 kandidater til Stortingsvalget 2021.

I tillegg til rådgivende uravstemning blant medlemmer, er det avholdt rådgivende prøvenominasjonsmøter i Høyres lokalforeninger i Finnmark, samt Troms og Finnmark Unge Høyre. Nominasjonskomiteen tar med seg resultatet fra begge videre i sitt arbeid med å ferdigstille nominasjonskomiteens innstilling.

Nominasjonsmøtet for Finnmark avholdes lørdag 28. november på Scandic Ishavshotel i Tromsø. Fylkesårsmøtet til Troms og Finnmark Høyre vil avholdes samme helg.

Rådgivende uravstemning i forbindelse med nominasjon til stortingsvalget 2021 for Høyre i Finnmark

Avgitte stemmer: 118

Poengsystem:

1. plass – 25 poeng, 2. plass – 20 poeng, 3. plass – 15 poeng, 4. plass – 10 poeng, 5. plass – 5 poeng

 Kandidater1.plass2.plass3.plass4.plass5.plassTotalt Poeng
1.Vetle Langedahl5011101031735
2.Marianne Haukland17151112111065
3.Kristen A. Ellingsen256589945
4.Christine Nilssen1261085800
5.Jo Inge Hesjevik5131277670
6.Jan Ivvar Smuk4139610605
7.Ståle Sæther46978465
8.Sharon Fjellvang1361213360
9.Ørjan Rasmussen21811205
10.Bjørnar Pedersen02713170
11.Alex Bjørkmann41211165
12.Heidi Bjørkli01545160
13.Hege C. Bjørkmann02360145
14.Fredrik M. Larsen13122130
15.Kristel M. Jørgensen04122125

Listen inneholder de 15 kandidatene med flest poeng.

Er det noe du lurer på i forbindelse med nominasjonen kontakt leder i nominasjonskomiteen, Steinar Halvorsen (Tlf: 47419933 steinar@sandlandbrygge.com) for spørsmål.

Fylkessekretær Markus Akselbo, 930 57 121, markus@hoyre.no