Sammenslåing fylkesorganisasjonene

Den 23. —25. februar 2018 skal Finnmark Høyre og Troms Høyre bli en organisasjon. Derfor avholdes det først to separate fylkesårsmøter der nødvendige vedtak blir gjort, og så går man over til å avholde stiftelsesmøte/årsmøte i den nye.

Begge fylkesstyrene til hvert av fylkene skal drøfte saken i fylkesstyremøtene om kun kort tid. Finnmark Høyre den 16. november og Troms Høyre den 2. desember.

– Jeg tror det blir en styrking av organisasjonen, og at det kan være med på å styrke vår mulighet med tanke på valget i 2019. Å være en felles organisasjon når vi skal nominere til en felles fylkestingsliste innen utgangen av november 2018 vil være en fordel. Jeg har tro på en felles region bestående av Finnmark og Troms, og gleder meg til vi skal gå i gang med å utforme politikken og til programarbeidet, sier Jo Inge Hesjevik som i dag er leder av Finnmark Høyre.

Heller ikke leder i Troms Høyre ser noen utfordringer.

– Dette har ligget i kortene ei stund. Og når valget i september ble klart er det ingen grunn til å vente. Vi er nok kommet lengre organisatorisk enn de andre partiene. Og det kommer til å bli en styrke. Det blir et spennende årsmøte med langt flere delegater til stede enn det vi har vært vant med i Troms. Vi ser frem til helgen med glede, sier Geir-Inge Sivertsen.

Når det kommer til navnet på organisasjon er det en av de tingene, i tillegg til vedtekter og andre nødvendige formaliteter, interimsstyret skal legge frem forslag på. Interimsstyret nedsettes av fylkesstyrene i de respektive organisasjonene og blir etter all sannsynlighet å bestå av arbeidsutvalgene.

Årsmøtehelgen finner sted i Tromsø 23. – 25. februar på Radisson Blu.

Årsmøtet består av selvskrevne og valgte delegater.

Selvskrevne:

– Fylkesstyret.
– Møtende medlemmer av Fylkestingsgruppen.
– Ordførere, varaordførere, gruppeledere.
– Fylkesrådsmedlemmer og byrådsledere.
– Statsråder, statssekretærer.
– Møtende stortingsrepresentanter.
– (Fylkesorganisasjonens faste komiteer og utvalg.)


Antall delegater valgt kommuneforeningen i Finnmark Høyre:

Vardø Høyre 53 1
Vadsø Høyre 671 4
Hammerfest Høyre 369 2
Kautokeino Høyre 148 1
Alta Høyre 828 4
Loppa Høyre 62 1
Hasvik Høyre 76 1
Kvalsund Høyre 36 1
Måsøy Høyre 71 1
Nordkapp Høyre 184 2
Porsanger Høyre 634 3
Karasjok Høyre 64 1
Lebesby Høyre 53 1
Gamvik Høyre 41 1
Berlevåg Høyre 50 1
Tana Høyre 139 1
Nesseby Høyre 43 1
Båtsfjord Høyre 243 2
Sør-Varanger Høyre 509 3
4 274 32


Antall delegater valgt av kommuneforeningen i Troms:

Tromsø Høyre 6 496 20
Harstad Høyre 1 423 7
Kvæfjord Høyre 128 1
Skånland Høyre 391 2
Ibestad Høyre 99 1
Gratangen Høyre 24 1
Lavangen Høyre 67 1
Bardu Høyre 330 2
Salangen Høyre 74 1
Målselv Høyre 435 3
Sørreisa Høyre 180 2
Dyrøy Høyre 51 1
Tranøy Høyre 93 1
Torsken Høyre 24 1
Berg Høyre 33 1
Lenvik Høyre 790 4
Balsfjord Høyre 299 2
Karlsøy Høyre 66 1
Lyngen Høyre 145 1
Storfjord Høyre 139 1
Kåfjord Høyre 40 1
Skjervøy Høyre 75 1
Nordreisa Høyre 177 2
Kvænangen Høyre 52 1
11 631 59