Sebastian Henriksen: HLM 21

Den norske eneretts-modellen er ingen perfekt modell, men en modell hvor hensynet til de spillavhengige veier tyngst og som sikrer en ansvarlig spill politikk.

Sebastian Henriksen, Tromsø Høyre

Innovasjon, utvikling, globalisering og markedskrefter har alltid vært viktige og gode områder for Høyre.

Områder der vi ikke bare har god politikk, men den beste politikken, der vi som parti evner å se nyansene og den enkelte. Der vi i motsetning til venstresiden, ser at det noen ganger er det behov for streng statelig regulering og andre ganger trenger man mindre regulering.

Da jeg startet i Høyre og Unge Høyre syns jeg disse særnorske ordningene og monopolene var en uting og umoderne og Norge kunne ikke tillate seg å hele tiden være annerledes hele tiden.

Men kjære landsmøte vi skal noen ganger tillate oss å nettopp være annerledes og vi bør derfor bevare den norske enerettss-modellen.

En modell som sikre at vi har en spill-politikk som ivaretar de svakeste, som sikre frivilligheten og den norske dugnadsånden. Og en modell som det har vært tverr-politisk enighet om over mange år og som skape forutsigbarhet.

Vår regjering har gjort en rekke grep for å forebygge spilleproblemer og for å verne om samfunnets mest sårbare. For eksempel har Norsk Tipping og Norsk Rikstoto fått øvre tapsgrense. I tillegg har Stortinget vedtatt endringer i kringkastingsloven og ny pengespillov med sterkere virkemidler og bedre regulering, som skal legges fram for stortinget i juni.

Det vil derfor være en kortslutning og nå åpne opp for en lisensmodell etter over flere år har prioritert og sikre en god spill- politikk. Erfaringer fra våre naboland vise at man ikke får inn mer penger til staten og at reguleringen ikke blir noe bedre.

Den norske eneretts-modellen er ingen perfekt modell, men en modell hvor hensynet til de spillavhengige veier tyngst og som sikrer en ansvarlig spill politikk.

Så kjære Høyre-venner vi skal fortsette å tørre å være annerledes, fortsette å si nei til en lisensmodell og ivareta de svakeste.

Det å være annerledes har gjort oss til verdens beste land å bo i, verdens beste idrettsnasjon og gitt dere, meg og de som kommer etter et utgangspunkt som mange bare kan drømme om.