Sikrer 400 gruvearbeidsplasser i Finnmark

Nærings- og fiskeridepartementet gir Sydvaranger EiendomAS driftskonsesjon for utvinning av jernmalm i Sydvaranger.

En gjenopptakelse av gruvedriften kan bety flere hundre arbeidsplasser for Sør-Varanger. Nina Danielsen, andrekandidat for Sør-Varanger Høyre, er veldig glad for dette.

– Det er sterk støtte i Kirkenes til gjenopptakelse i gruvedriften. Det er også gledelig at det lokale reinbeitedistriktet og selskapet har kommet til enighet om driften på en god måte, sier Danielsen.

– Dette er viktige arbeidsplasser for Finnmark. Det er investert store summer i anleggene, og jeg er glad for at Næringsministeren har vært klar på at hensynet til næringen skal veie tyngst, sier Jo Inge Hesjevik, andrekandidat for Troms og Finnmark Høyre.

– De skal produsere rene materialer som har høyere etterspørsel hos stålprodusentene. Når industrien tar i bruk sine fortrinn, må vi som politikere ta i bruk våre virkemidler, fortsetter Hesjevik.

– Over hundre års industrihistorie i Sør-Varanger kan nå bli videreført. En gjenopptakelse av gruvedriften kan bety flere hundre arbeidsplasser for kommunen. Driften skal legge til rette for at ressursene, eksisterende infrastruktur og den lokale gruvekompetansen blir utnyttet på en god måte, så dette er en svært god dag for både Finnmark og Nord-Norge, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.