Skal vi heller søke parterapi?

Det er på tide å komme videre i regionreformen. Å grave skyttergravene dypere beveger oss ikke videre. I stedet for å rope på skilsmisse, kunne kanskje SV søkt parterapi. For nå er det på tide å finne sammen.

I innlegget «La oss søke skilsmisse» publisert i flere aviser, idiotforklarer SV blåruss som noen som «herjer med Norge AS». SV sitt forsøk på å latterliggjøre andre partier med karakteristikker får stå for deres regning, men det bidrar ikke konstruktivt i samfunnsdebatten.

SV påstår at regjeringen, etter råd fra denne mindre sympatiske gjengen med blårusser, «ser ut til å være kraftig inspirert av koloniherrene som delte Afrika i 1885». Om jeg skulle legge meg på samme lave debattnivå som SV sine fremste tillitsvalgte kunne jeg kanskje kontret med at SV sin overdrevne tro på at staten tar de beste valgene for oss er godt inspirert av deres partifeller i gamle Sovjetunionen og Kina. Men det blir selvsagt for dumt. La oss heller diskutere sak og fakta.

Mer makt til Troms og Finnmark

Fakta er at med regionreformen så flyttes det nå makt ut av Oslo, og til Troms og Finnmark og de andre fylkeskommunene. Regjeringen mener at beslutninger bør tas nærmest mulig folk, og har derfor flyttet en rekke oppgaver til fylkeskommunene som følge av regionreformen. Drift og planlegging av fylkesveiene, tilskudd til kvensk språk og kultur, fiskerihavner, FOT-ruter, tilskuddsordninger til næringsutvikling, oppgaver innenfor kompetanse og listen er enda lenger. Man kan godt forstå at det for et parti som SV, som er opptatt av at makt legges til staten, kan være utfordrende med en slik tankegang. Høyre mener likevel det er riktig, fordi vi har tillit til at regionale politikere best kjenner sin region.

Endringer i overføringer til fylkene gjør også at Troms og Finnmark har betydelig mer enn tidligere for å løse sine oppgaver. Ja, ifølge fylkesrådet selv vil man i 2023 ha 130 millioner mer på å løse de viktige regionale oppgavene. Det må jo være bra. Men det passer nok ikke så godt inn i historien som SV forsøker å tegne av regjeringen?

Folk flest er skeptiske til reformer. Og alle forsøk på reformer må bearbeides før de fullt ut gjennomføres. Regionreformen har også rørt ved folkets følelser, og det gjør den ekstra krevende. Identitet til fylket og meninger om fylkeskommunen blandes sammen. Kommuneloven sier at et fylke og en fylkeskommune må ha samme navn. Kanskje hadde mye av stormen stilnet om loven åpnet for at det var to forskjellige forhold. Da kunne to fylker hatt en fylkeskommune. Det er fylkeskommunen regionreformen berører. Og hvor mange av dem som har sterke meninger om regionreformen kan egentlig nevne flere enn tre oppgaver tillagt fylkeskommunen og hvem som leder disse?

SV dyrker misnøye og skaper politikerforakt

En krise blir først en krise hvis den oppfattes som en krise. Det må være en trussel et sted, de ansvarlige må oppleve stor usikkerheten og ha en følelse av tidspress. Disse mekanismene brukes kynisk av SV i sak etter sak, nå også i leserinnlegg i Nordnorsk debatt.

Med overdreven retorikk, godt hjulpet av ekkokamre med folk på jakt etter bekreftelser, og å dyrke misnøye, river man bort tilliten mellom myndigheter og befolkning. Det er effektivt og det skjer over hele den verden.

SV sitt innlegg er et bidrag til å opprettholde krise og mistillit, og det bidrar ikke til å besvare spørsmålet hvordan man skal jobbe videre med det faktum at to tidligere fylkeskommuner nå skal levere tjenester sammen. Det svarer heller ikke på hvordan vi skal kunne utvikle regionen vår i fremtiden. SV er del av fylkesrådet som styrer Troms og Finnmark fylkeskommune, og må nå ta ansvar. Jeg forventer derfor mer enn sjikane og skremselspropaganda. Å grave skyttergravene dypere beveger oss ikke videre. I stedet for å rope på skilsmisse, kunne kanskje SV søkt parterapi. For nå er det på tide å finne sammen.

Av Christine Bertheussen Killie, gruppeleder for Troms og Finnmark Høyre