Skattelettelser styrker incentivene for å bli i og flytte til Nord-Norge

Fylkestings kandidat for Finnmark Ståle Sæther sin tale på Høyres Landsmøte.

Ståle Sæther er nestleder i Troms og Finnmark Høyre og fylkestings kandidat for Finnmark.

Tidligere i denne uka la SSB frem tall på befolkningsutviklingen i Nord-Norge. 4000 personer har flyttet fra Nord-Norge det siste året. Det tilsvarer 11 personer hver dag, eller et helt landsmøte i Høyre på 1,5 måneder.

Tidligere klarte de store byene og tettstedene i Nord å fange opp fraflytningen fra de nordnorske distriktene. Nå er det ikke flere unge igjen i distriktene, og de nordnorske byene klarer heller ikke å holde på ungdommene i nord.

Nord-Norges andel av den norske befolkningen var på 12,3% i 1950 og har sunket til 8,9% i 2022.

Nord-Norge har muligheter, ressurser og arbeidsplasser. Endringer i folketall og befolkningssammensetning har stor betydning for tilgangen til arbeidskraft og bidrar til å forklare geografiske forskjeller blant annet i sysselsetting og utdanningsnivå.

Befolkningsvekst bidrar til høyere sysselsetting og større skattegrunnlag, mens økt antall eldre vil ha betydning for utviklingen i offentlige utgifter. Det er derfor avgjørende, både på kort og lang sikt, at det føres en politikk som øker befolkningen i Nord-Norge. Det er i AS Norge interesse. Da er ikke skatteskjerpelser veien å gå, slik den rødgrønne regjeringen har gitt oss.

Troms og Finnmark Høyre mener at personrettede skattelettelser styrker incentivene for å bli i og flytte til Nord-Norge.