Større satsning på e-sport og spillutvikling i Norge

Følgende resolusjon ble vedtatt av Troms og Finnmark Høyres årsmøte i helga

Dataspill er en stor fritidsaktivitet med over 2,5 milliarder spillere i hele verden, og det er en fritidsaktivitet for både unge og eldre. For stadig flere er dette også en konkurransesport. Troms og Finnmark Høyre mener det må legges bedre til rette for at de som spiller dataspill får gode møteplasser, og at det legges bedre til rette for e-sport, større arrangementer og spillutvikling i Norge.

Den globale spillbransjen er en stor og raskt voksende bransje. I 2019 omsatte spillbransjen for 152 milliarder dollar, og Norge har en ganske liten andel av dette. Spillindustrien er en grønn industri som er flyttbar, krever lite plass og har et stort potensial i Norge. Troms og Finnmark Høyre vil at norsk spillindustri skal bli en langt større aktør på verdensmarkedet enn den er i dag, og at det kan skapes flere arbeidsplasser og kompetansemiljøer innen spillindustri i Norge.

Troms og Finnmark Høyre støtter derfor opp under arbeidet som foregår med å utvikle en spillutviklingsbransje i Nordreisa, der det blant annet høsten 2021 skal opprettes en egen fagskole for spillutvikling gjennom Changemaker Education som med sin spillutviklingsskole Futuregames to år på rad har blitt utnevnt til verdens neste beste utdanning innenfor spillutvikling. Om Nordreisa lykkes med å skape en spillutviklingsbransje, vil det skape en ny industri i Nord-Norge som gir arbeiderplasser, bedrifter og kompetansemiljøer.

Troms og Finnmark Høyre støtter også videreutvikling av en e-sport linje ved samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino.

Dataspill og spillindustrien er verdifullt for andre sektorer i samfunnet. Dataspill er et verdifullt pedagogisk verktøy i undervisning i skolen, og gir elevene tilleggskompetanser som vil være sterkt etterspurte i fremtiden. Bemanningsbransjen oppfordrer allerede i dag arbeidssøkende til å sette dataspill på CVen. Spillindustrien har også viktig overføringsverdi til digitaliseringsprosesser i norsk industri og på norske arbeidsplasser.

 Troms og Finnmark Høyre vil:

  • Ha flere møteplasser for dataspilling og den digitale kulturen, gjerne i samarbeid med lokale idrettslag og andre frivillige organisasjoner.
  • Sørge for at flere flerbrukshaller og kulturhus er tilrettelagt for datatreff og esportkonkurranser.
  • Støtte initiativer om flere internasjonale e-sportarrangementer i Norge.
  •  Legge til rette for god og smart bruk av dataspillbasert undervisning i skolen.
  • Opprette flere e-sportlinjer og e-sport som programfag i den videregående skolen.
  • Støtte opp om arrangementer som fremmer spilkultur i større grad, f.eks LAN og andre lignende arrangementer.
  • Videreføre støtte til utvikling av dataspillteknologi og gi gode rammebetingelser for å styrke profesjonell spillutvikling i Norge, blant annet ved å styrke tilgangen på privat investeringskapital og bygge mer spillkompetanse.
  • Åpne for tipping på e-sport på lik linje med ordinær sportstipping.

Troms og Finnmark Høyres årsmøte 17.-18.april 2021