Toppkandidat for Troms, Benjamin Furuly, sin landsmøtetale. «Ka skal vi leve av»?

Det er ikke lengre det viktigste spørsmålet vi stiller oss.

Benjamin Furuly, toppkandidat for fylkestingsvalget i Troms.

I nord har vi tidligere vært opptatt av å stille oss spørsmålet: «Ka skal vi leve av»? Men det er ikke lengre det viktigste spørsmålet vi stiller oss. Fordi utfordringen er ikke at vi ikke vet hva vi kan leve av i nord.

Vi har massevis av ressurser å utnytte og verdier å skape. Vi har ildsjeler som ønsker å starte nye bedrifter og aktiviteter i lokalsamfunnene våre. Næringslivet vårt har store planer om investeringer og nye arbeidsplasser.

I dag er utfordringen gått videre, og no spør vi oss egentlig «Kem ska vi leve av» i nord?

Fordi vi mangler en ting: folk!

I Troms og Finnmark svarer 3 av 4 bedrifter at de har et udekket kompetansebehov. Det sier oss et par ting:

At utviklingen i regionen vår kan bremse opp om vi ikke får tak i flere folk og riktig kompetanse

MEN, det forteller også at om vi lykkes så kan vi bidra til økt verdiskapning og aktivitet i regionen våres.

Skal vi utvikle nord framover så er det en ting som blir helt avgjørende: Fleksibel utdanning.

Vi må lykkes med å utdanne folk med den riktige kompetansen som samfunnet etterspør. Og det betyr at vi må ha et utdanningstilbud som først og fremst er tilpasset næringslivets behov, sånn at vi kan få enda flere til å velge de yrkene som skal vokse framover.  

Men utdanningspolitikken kan ikke heller være et A4-løp. Vi trenger fleksible utdanningsløp, som også gir muligheter til de som ikke passer inn i det ordinære skoleløpet vårt.

Som prosjektet «Menn i helse» er et godt eksempel på. Der tilbys de som i dag står utenfor arbeidslivet, en grunnleggende kompetanse slik at de kan starte å arbeide i helsetjenestene i kommunene våre. Sånn at de kan oppleve en meningsfull hverdag med arbeid, og samtidig at vi fyller på med folk der vi trenger dem.  

Landsmøte,

Er det en ting som får blodet til å bruse, og engasjementet til å stige, for oss Høyre-folk så er det et tilpasset opplæringstilbud. Et tilbud som ser enkeltmenneskene og gir dem mulighetene til å lykkes og inkluderer flere.