Troms og Finnmark Høyres utsendinger til Høyres landsmøte 2020

Troms og Finnmark Høyres landsmøtedelegater ble valgt på fylkesårsmøtet 25.-26. januar.

Følgende utsendinger til Høyres landsmøte ble valgt på fylkesårsmøtet i Troms og Finnmark Høyre.

Landsmøtet finner sted 27. til 29 mars 2020.


5 delegater fra stortingsvalgkretsen Finnmark:

1. Jan Ivvar Smuk, Nesseby, Øst-Finnmark

vara: Isak H. Eira, Kautokeino

2. Nina Danielsen, Øst-Finnmark

vara: Christine Nilssen, Vardø

3. John Atle Birkeland, Hammerfest, Vest-Finnmark

vara: Bjørnar Pedersen, Porsanger

4. Caroline Martinsen, UH, Loppa, Vest-Finnmark

vara: Simen Nora, Hammerfest

5. Bjørn-Roald Mikkelsen, Alta, Vest-Finnmark

vara: Steffen Haneboe, Alta

7 delegater stortingsvalgkretsen Troms:

1. Nina Dons-Hansen, Harstad, Sør-Troms

vara: Martin Nymo, Målselv

2. Geir Varvik, Storfjord, Nord-Troms

vara: Line van Gemert, Lyngen

3. Rakel Jensen, Dyrøy, Midt-Troms

vara: Cecilie Mathisen, Tromsø

4. Line Fusdahl, Tromsø, Tromsøregion

vara: Nina Frantzen, Senja

5. Tonje Nilsen, UH

vara: Rebekka Lind Knoph, UH

6. Sebastian Henriksen, Tromsø, Tromsøregion

vara: Peter Utnes, Tromsø

7. Dag Sigurd Brustind, Ibestad, Sør-Troms

vara: Einar Mustaparta, Harstad


I tillegg til årsmøtevalgte landsmøtedelegater møter disse som selvskrevne delegater på Høyres Landsmøte.

1. Fylkesleder

2. Nestleder

3 Fylkestingsgruppeleder

4. Kvinneforumsleder

5. Stortingsrepresentant fra Finnmark

6. Stortingsrepresentant fra Troms