Valgkomiteen innstiller på gjenvalg

Lørdag 5. februar avvikler Troms og Finnmark Høyre digitalt årsmøte hvor valg av leder, nestleder, 2.nestleder og kvinneforumsleder skal gjennomføres.

Komiteen har vært opptatt av å balansere forholdet mellom kontinuitet og fornyelse, samt å ivareta geografisk spredning i arbeidsutvalget.

– Vi mener at den sittende ledelsen har gjort en svært god jobb og at deres kompetanse er nødvendig fremover, blant annet sett hen til den sannsynlige oppsplittingen av Troms og Finnmark fylkeskommune. Vi innstiller derfor på gjenvalg for leder og begge nestlederne, sier valgkomiteens leder Christine Nilssen.

Anne Berit Figenschau har ikke ønsket gjenvalg som kvinneforumsleder. Komiteen innstiller Marte Sandslett Seland som ny kvinneforumsleder. . Seland har lang erfaring i Høyre, og har blant annet vært leder og nestleder i Høyres Studenter Tromsø, 1. nestleder i Høyres studenter og leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Tromsø.

-Vi tror at Marte vil være et friskt pust i utvalget og vil utfylle de andre på en meget god måte. Komiteen har tro på at dette arbeidsutvalget har de beste forutsetninger for å lede oss i dette arbeidet og frem til et godt valg i 2023, opplyser valg komiteens leder.

Enstemmig innstilling til valg av leder, nestleder, 2.nestleder og kvinnforumsleder for Troms og Finnmark Høyre med valgperiode på 2 år:

  • Geir-Inge Sivertsen, leder
  • Ståle Sæther, nestleder
  • Nina Danielsen, 2. nestleder
  • Marte Sandslett Seland, leder for kvinneforum

Valgkomiteen har bestått av:

Christine Nilssen, Leder

Alex Bjørkmann

Dag Sigurd Brustind

Line Fusdahl

Rebekka Lind Knoph