Fornyet tillit til ledelsen

Troms og Finnmark Høyre avholder sitt årsmøte i Tromsø på Ishavshotellet 25. og 26. januar. Det er ventet over 130 delegater.

Valgkomiteens mandat har vært å innstille på ledere og delegater til Høyres landsmøte.

-Vi har hatt to møter, og legger frem en enstemmig innstilling. Troms og Finnmark Høyre har vært fornøyd med ledelsen som har sittet samlet i to år, og vi innstiller derfor på gjenvalg på leder Geir-Inge Sivertsen, Ståle Sæther innstilles med opprykk til 1.nestleder og Anne Berit Figenchau gjenvalg som kvinneforumsleder, sier valgkomiteens leder Einar Mustaparta.

Christine Nilssen har vært 1. nestleder, men ønsket ikke gjenvalg. Hun ble etter valget varaordfører i Vardø.

-Valget falt da på opprykk av 2. nestleder, Ståle Sæther til 1. nestleder og Nina Danielsen, som ny 2. nestleder, forklarer Mustaparta.

Både leder og 1.nestleder møter i Høyres Sentralstyre for Troms og Finnmark med Danielsen og Figenchau som vara.

-Valgkomiteen har vært opptatt av at ledelsen skal være bredt sammensatt fra fylket. Det mener vi at vi har klart. Nå er det opp til årsmøtet å bestemme, avslutter valgkomiteens leder.


For mer info ta kontakt med valgkomiteens leder Einar Mustaparta mob: 99165727


Valgkomiteens innstilling:

Arbeidsutvalg/ledelse Troms og Finnmark Høyre:

  • Geir-Inge Sivertsen fra Senja, gjenvalg leder, for 2 år

  • Ståle Sæther fra Loppa, gjenvalg med opprykk fra 2. nestleder til 1. nestleder

  • Nina Danielsen fra Sør-Varanger, ny 2. nestleder

  • Anne Berit Figenschau fra Tromsø, gjenvalg 2 år, kvinneforumsleder

5 delegater fra stortingsvalgkretsen Finnmark:

1. Jan Ivvar Smuk, Nesseby, Øst-Finnmark vara: Isak H. Eira, Kautokeino

2. Nina Danielsen, Øst-Finnmark vara: Christine Nilssen, Vardø

3. John Atle Birkeland, Hammerfest, Vest-Finnmark vara: Bjørnar Pedersen, Porsanger,

4. Caroline Martinsen, UH, Loppa, Vest-Finnmark vara: Simen Nora, Hammerfest

5. Alex Bjørkmann, Alta, Vest-Finnmark vara: Heidi Bjørkli, Alta

7 delegater stortingsvalgkretsen Troms:

1. Nina Dons-Hansen, Harstad, Sør-Troms vara: Martin Nymo, Målselv

2. Geir Varvik, Storfjord, Nord-Troms vara: Line van Gemert, Lyngen

3. Rakel Jensen, Dyrøy, Midt-Troms vara: Cecilie Mathisen, Tromsø

4. Line Fusdahl, Tromsø, Tromsøregion vara: Nina Frantzen, Senja

5. Tonje Nilsen, UH vara: Rebekka Lind Knoph, UH

6. Sebastian Henriksen, Tromsø, Tromsøregion vara: Peter Utnes, Tromsø

7. Dag Sigurd Brustind, Ibestad, Sør-Troms vara: Nils Johan Holte, Harstad


I tillegg til årsmøtevalgte landsmøtedelegater møter disse som selvskrevne delegater på Høyres Landsmøte.

1. Fylkesleder

2. Nestleder

3 Fylkestingsgruppeleder

4. Kvinneforumsleder

5. Stortingsrepresentant fra Finnmark

6. Stortingsrepresentant fra Troms


Valgkomiteen har bestått av:

Einar Mustaparta, leder, Troms

Lise Svenning, nestleder, Finnmark

Jonas Nymo, medlem, Finnmark

Ragnhild Berg Nilsen, medlem, Troms

Tonje Nilsen, Troms og Finnmark Unge Høyre