Velferdsprofitører – trykk de ned!

Troen på at private firma kan løse oppgaver til beste for kommuner, fylker og stat er en ideologisk forskjell mellom høyre og venstresiden i norsk politikk.

I min hjemkommune Porsanger går Høyre til valg på å privatisere feiertjenestene. Målet er å få ned kostnaden til kommunens innbyggere ved å bruke privat næringsliv som tilbyder. Når det lokale helsesentret skal ha gjort noe på bygningsmassen kontaktes Lasse Rør eller Gabriel Elektro. Skal de eldre ut på en tilstelning bruker en gjerne Lakselv Taxi eller Finnmark Turbuss AS. Alle nevnte selskapene prøver å gå med overskudd, også når de gjør oppdrag for helsesentret. Blir de da Velferdsprofitører?

Leverandører ikke profitører

For når venstresiden, og nå også med AP, går til kamp mot privat næringsliv som en del av tjenestetilbudet i eldreomsorg, barnehage, kollektivtransport og lokalt i Porsanger mot feiertjenester av private, så gjør det noe med den norske samfunnsmodellen. Ofte kan en privat barnehage være et god alternativ til de offentlige barnehagene, et privat drevet kjøkken som leverer god mat i eldreomsorgen og ikke minst, bruker anleggsfirma til å bygge omsorgssentret. Går de med overskudd i sin drift er det fortjent, for i Høyre defineres de som velferds-leverandører; ikke profitører.

Leverandører må ikke trykkes ned

Når Tromsø Høyre fortsatt vil ha private aktører som en del av hjemmetjenesten, Porsanger Høyre vil ha feiertjenesten ut på anbud, Høyre sentralt vil ha tog, fly, buss og ferger drevet av private, er årsaken hver gang den samme. Vi har troen på at det private næringsliv klarer å levere tjenester til innbyggerne. Vi vet kostnadene til fly og tog går ned når det ikke drives av staten, vi vet kostnadene til feiing av piper kan reduseres, vi vet private barnehager er godt drevet og attraktive, vi ønsker å løfte fram våre velferdsleverandører – ikke trykke de ned!

Ideologisk forskjell

I år er det kommunevalg, hver kommune søker en løsning som er riktig ut fra lokale forhold. Troen på at private firma kan løse oppgaver til beste for kommuner, fylker og stat er en ideologisk forskjell mellom høyre og venstresiden i norsk politikk.

Godt valg!