Veterinærinstituttet i Tromsø må bestå

Troms og Finnmark Høyre forventer at Veterinærinstituttet følger dette opp og viderefører sin avdeling i Tromsø.

Veterinærinstituttet er organisert med en sentralenhet i Ås og flere regionale laboratorier, deriblant Tromsø. Instituttets styre har vedtatt å spare 20 millioner kroner og dermed avvikle alle obduksjoner av dyr og øvrig laboratorievirksomhet i Tromsø.

Dette innebærer at flere stillinger i Tromsø forsvinner og at fagmiljøet innen arktisk veterinærmedisin vil bli alvorlig svekket. Stortinget vedtok i 2015 å stoppe nedlegging og flytting av arbeidsplassene i Tromsø, dette forventer Troms og Finnmark Høyre at Veterinærinstituttet følger opp. Troms og Finnmark Høyre forventer at Veterinærinstituttet følger dette opp og viderefører sin avdeling i Tromsø.

Vedtatt som uttalelsepå fylkesårsmøtet for Troms og Finnmark Høyre 17.02.19.

For mer infokontakt:

Fylkesleder: Geir-Inge Sivertsen mob: 95148700

Fylkesordførerkandidat: Christine B. Killie mob: 97545509