Vi trenger et taktskifte for fylkesveiene

Høyre mener det er på tide med et skikkelig løft for standarden på veiene våre. Vi ønsker både å presse på nasjonale politikere for et ekstraordinært fylkesveiløft, og prioritere mest mulig fylkeskommunale kroner til opprustning.

Et av de viktigste ansvarsområdene for fylkeskommunen er veiene våre. Fylket har ansvar for at fylkesveiene er trygge å kjøre på slik at folk og varer kommer seg frem. Høyre mener det er på tide med et skikkelig løft for standarden på veiene våre. Vi ønsker både å presse på nasjonale politikere for et ekstraordinært fylkesveiløft, og prioritere mest mulig fylkeskommunale kroner til opprustning.

Et ansvar fylkespolitikerne har

I for mange år har denne oppgaven blitt skjøttet for dårlig av Senterpartiet i Troms. Senterpartiet har nemlig siden 2014 sittet med fylkesråd for samferdsel i Troms. Fylkesråden er fylkets øverste ansvarlige for det politiske området samferdsel, herunder veiene våre. Dessverre har resultatene uteblitt. Vi har store utfordringer på fylkesveinettet og standarden på veiene våre er til daglig irritasjon og frustrasjon for innbyggere og næringsliv. Det vante svaret fra fylkesrådet har vært at Stortinget ikke gir nok penger til fylket, og at staten må ta ansvaret. Men ansvaret er det først og fremst fylkespolitikerne som har.

Må prioriteres

Vi kan ikke løpe fra vårt ansvar når veiene er i så dårlig stand at bussjåfører truer med å la bussen stå. Vi kan ikke løpe fra vårt ansvar når veiene er i så dårlig stand at næringslivet vårt er redde for varene sine. Og vi kan ikke løpe fra vårt ansvar når folk frykter for helsen sin fordi veiene de må kjøre på til jobb er fulle av hull. Vi trenger fylkespolitikere som prioriterer opprustning av veiene våre, og ikke er redde for å lete i egne budsjetter for ekstra penger.

Høyre har foreslått og blitt nedstemt hver gang

Den siste perioden har Høyre gang på gang foreslått mer penger til vei, men blitt nedstemt av Arbeiderpartiet og Senterpartiet hver gang. Om Høyre hadde fått gjennomslag for sine forslag ville vi hatt rundt 300 millioner mer til veivedlikehold. Det er ikke nok til å løse alle utfordringer, men betydelig bedre enn Senterpartiets veisatsninger. I tillegg bidrar regjeringen med 150 millioner kroner ekstra hvert år til fylket vårt.

For folk og næringsliv

Høyres fylkestingspolitikere skal fortsette å jobbe hardt for å få mer statlige overføringer til vedlikehold av fylkesveiene våre. Det er på tide at vi ser samme opprustning der som vi har sett på riksveiene våre. Fordi det er på fylkesveiene varene fraktes før de kommer inn på hovedveiene. Det kommer ikke en eneste laks til markedet fra Skjervøy om veien mellom Skjervøy og Langslett er stengt. Heller ikke fra Senja dersom fylkesveien til Buktamoen er i for dårlig forfatning. For Høyre er et løft for vedlikehold av fylkesveiene våre en viktig prioritering fremover. Vi trenger et taktskifte for fylkesveiene våre. Fordi innbyggere og næringsliv fortjener det, og fordi regionen vår trenger det