Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Se vår politikk

Utdanning

Tromsøskolen gjør det godt og leverer stabilt høye resultater på en rekke områder. Høyre ønsker en skole som gir alle elever like muligheter til å realisere sine drømmer uavhengig av bostedsadresse og sosial bakgrunn.

Idrett og friluftsliv

Tromsø Høyre har som mål at kommunen gjennom nært samarbeid med idretten og friluftsorganisasjoner skal realisere ambisjonene for Tromsø som idretts-, friluftsliv- og folkehelseby.

Kultur og frivillighet

Tromsø Høyre anser det som en offentlig oppgave å ivareta vår tradisjonelle kulturarv. Samtidig er det også viktig, særlig i en ungdoms- og innvandrerby som Tromsø, å gi rom for nye impulser og kunst- og kulturarenaer.

Helse og omsorg

Høyre mener at et mangfoldig helse- og omsorgstilbud er nødvendig for at alle skal få et tilbud som passer for seg. Dersom vi har flere tilbud å velge mellom sikrer man frihet til å velge det tilbudet vi selv mener er best. Det betyr også at man kan velge bort tilbud man ikke er fornøyd med.

Hans Petter Kvaal - Ordførerkandidat, Tromsø Høyre

Hans Petter Kvaal

Ordførerkandidat, Tromsø Høyre

Kontakt

Tromsø Høyre

Markus Halftan Johansen Akselbo

Leder
Telefon 93057121

Vanja Terentieff

Fylkessekretær
Telefon 99563100

Aktuelt

Illustrasjonsbilde
Mann på jobb. Jan Tore Sanner innfelt

Våre folk