Aktuelt

Trekker seg som ordførerkandidat

- Partiet har blitt satt i en krevende og vanskelig situasjon som vi helst skulle vært foruten. Situasjonen er bare nitrist. På mange måter står Tromsø Høyre i samme situasjon som i 2015. Vi er nå nødt til å finne en ny ordførerkandidat etter at vi har gjennomført den ordinære nominasjonen, sier leder i Tromsø Høyre, Markus Akselbo. ...

Vi vil høre fra alle i Tromsø!

Tromsø Høyre har nå startet programprosessen foran det viktige kommunevalget neste år. Nå vil vi gjerne høre hvordan du mener Høyre kan utvikle hele kommunen for framtiden. ...

Eiendomsskatten må reduseres fremover

Eiendomsskatten er en usosial skatt. Den tar ikke hensyn til folks inntekter, men kun verdien av boligen. Høyre mener det fremover må arbeides for å redusere eiendomsskatten.  ...

Høyre fortsetter ikke forhandlingene om Tenk Tromsø

Høyre går nå ut av forhandlingene om Tenk Tromsø og kommer i kommunestyret onsdag 22.november til å fremme eget forslag i saken. Høyre kan ikke gå med på å forskyve ny forbindelse til Kvaløya i flere tiår og mener at forbindelse via Håkøya er det mest fremtidsrettede prosjektet for Tromsø....

Høyre gir deg et valg

Høyre er opptatt av menneskene, ikke systemene. Vi vil gi tromsøværinger valgfrihet og mulighet til å bestemme over egen hverdag. ...

Samferdselsjubel i Tromsø

Det var stormende jubel da Ketil Solvik-Olsen slapp nyheten om ny E8 og første steg for Tindtunnelen på en pressekonferanse i Ramfjord utenfor Tromsø.

Tromsø Høyre ønsker endringer i langtidsplanen for Forsvaret

Årsmøtet i Tromsø Høyre vedtok denne helgen en resolusjon som omhandler endringer i langtidsplanen for Forsvaret som skal behandles på Stortinget i løpet av høsten. Tromsø Høyre er positiv til at regjeringen har fremmet en helhetlig og fremtidsrettet plan som tar tak i de utfordringene Forsvaret står overfor.  ...

Årsmøte og Prøvenominasjon i Tromsø Høyre

Velkommen til Tromsø Høyres årsmøte og prøvenominasjon til Stortingsvalget. Møtet er på Scandic Ishavshotell lørdag 1. oktober klokken 12.00 – 18.00 med påfølgende Årsmøtemiddag på Rorbua kl. 18.30 ...

Arbeidet med kommunereformen i Tromsø kommune må trappes opp

Det ble i august 2015 lagt frem en analyse laget av PwC Consulting, etter bestilling fra kommunestyrene i Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø, som viser konsekvenser, mulige fordeler og ulemper ved en sammenslåing av hva som vil skje med en storkommune med om lag 86.000 innbyggere....

Med hjerte for Tromsømarka

Tromsømarka er for alle, og skal fortsette å være det. Tromsømarka er blitt en del av Tromsøs sjel, en grønn lunge som pulserer av persontrafikk og friluftsliv. Skogsområdene på toppen av øya har selvsagt alltid vært der, men det er først etter årtusenskiftet byen virkelig har tatt marka i bruk. ...

Høyre sier nei til økt eiendomsskatt i Tromsø

Det rødrøde byrådet i Tromsø med Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt har foreslått å øke eiendomsskatten fra 3,0 promille til 5,0 promille. Høyre er klar motstander av denne økningen og vil jobbe for at eiendomsskatten i Tromsø fjernes på sikt....

Landets beste skole?

Tromsø Høyres ordførerkandidat, Kristian Støback Wilhelmsen, mener Tromsø-skolen har potensiale til å bli landets beste skole. 

Mot NM-gull i idrett

Tromsøidretten burde kunne levere utøvere som vinner NM-gull, sålenge politikerne lar idretten utvikle seg på sine egne premisser...

Valgfrihet i omsorgen

Anna Amdal Fyhn har ytt omsorg i et helt arbeidsliv. Hun mener det ligger mye trygghet i at den enkelte kan få lov å ta et valg om hvem som skal yte deg omsorg.

Stolt av Tromsø

Ingrid Skjelmo er stolt av byen hun er vokst opp i. Hun vil jobbe for at alle barn skal få muligheten til å delta på fritidsaktiviteter, uavhengig av hvor mye foreldrene tjener