Søk
Gruppeleder for Høyre i Troms, Ole-Johan Rødvei

Høyre er fortsatt et forsvarsparti

Den 9. april var det 76 år siden krigen startet i Norge. Landet ble angrepet, og vi var på langt nær forberedt. Ikke mentalt, ikke militært. Ressursene til Forsvaret var av AP bygget ned over år, noe vi som nasjon måtte betale dyrt for.

Etter Sovjetunionens oppløsning, har det vært en jevn nedtrapping av Forsvaret. Dette har vi merket godt i Troms. Dette skjedde i stor grad under AP-regjeringen, blant annet ble det vedtatt å selge Olavsvern. Vi er nå i den situasjonen at uro og usikkerhet igjen preger Europa, og ikke minst er det usikkerhet om hva som skjer fra Russlands side i nord.

Det registreres provokasjoner, og nå skal ifølge Barents Observer, også Russland benytte Svalbard militært i en omfattende øvelse helt i nord. Svalbard er som kjent en demilitarisert sone, og her kan Norge som nasjon stå ovenfor flere utfordringer.

Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth (AP) gikk før Høyres landsmøte ut i media med en klar forventning om at Høyre måtte gi forsvarspolitikken et klart nordområdestempel. Det er hyggelig, og faktisk rørende, at Myrseth setter sin lit til Høyre, for AP har i alle fall ikke levert mye i så måte. AP har konsekvent bygget ned Forsvaret. Nok en gang vil jeg minne om at AP, SP og SV regjeringen la ned Olavsvern, til tross for solid motstand fra Høyre og folk flest.

Jeg er glad for forsvarsresolusjonen som ble vedtatt på Høyres Landsmøte sist helg. Troms Høyres delegasjon, og likeså Høyre både i Finnmark og Nordland sto på for å sikre en stødig og god resolusjon.

Høyre ønsker å øke bevilgningene til Forsvaret med to prosent som er NATOs ambisjon som langsiktig mål. Høyre er garantisten for å sikre sterk tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nordområdene og på Svalbard.

Landsmøtet forventer at regjeringen leverer en langtidsplan som er tydelig på at nasjonen skal forsvares fra grensa i nord inklusive alle våre havområder. Høyres landsmøte forventer også at regjeringen leverer en langtidsplan med finansiering slik at de siste langtidsplaner reverseres.

Høyre leverer i regjering, og erkjenner viktigheten av et solid og sterkt forsvar, og at vi er en solid partner i det viktige NATO -samarbeidet. Forsvarspolitikk er ikke distriktspolitikk. God forsvarspolitikk er å sikre nasjonens sikkerhet med landmakt, sjømakt og luftmakt.

Det kan ikke være tvil om at Høyre er forsvarsparti nr 1.


Ole-Johan Rødvei (H)

Gruppeleder fylkestinget