Søk

Kommunereformen i Troms må trappes opp

I Troms går arbeidet med kommunereformen tregt, og det er fortsatt ingen kommuner som har gjort vedtak om sammenslåing. De store kommunene må nå ta større ansvar for å få til gode prosesser og samtaler på tvers av kommunegrensene for å se hvordan tjenestetilbudene kan løftes og demokratiet styrkes. Lykkes vi ikke med kommunereformen i Troms er det på sikt innbyggerne som taper.

Troms Høyre mener derfor at:

 - Kommunene i Troms må trappe opp arbeidet med kommunereformen for å sikre gode tjenester for fremtiden.

 - De store kommunene må som drivkrefter i hver sin region nå ta større ansvar for forhandlinger og sammenslåinger med nærliggende kommuner.

Les hele resolusjonen her


For mer informasjon kontakt:

Fylkesleder Geir Inge Sivertsen, mobil 95148700

Stortingsrepresentant og leder i resolusjonskomiteen Kent Gudmundsen, mobil 90127450