Søk

Kraftbransjen er for fragmentert

- Vi bør konsolidere kraftbransjen i Nord-Norge slik at vi er kapabel til å foreta de nødvendige investeringer i nettet. Slik det er nå så vil de små selskapene ha enorme økonomiske utfordringer som må dekkes inn av nettleien til kundene, sier fylkestingsrepresentant Håvard Kyvik Gulliksen fra Høyre.

 Troms Høyres fylkestingsgruppe ønsket at Troms fylkeskommune som majoritetseier i Troms Kraft og minoritetseier i Ymber burde utrede denne problematikken og se om det kan gagne kundene og selskapene å overføre eierposten fylkeskommunen har i Ymber til Troms Kraft.

 - Vi fremmet et forslag om dette som ble nedstemt i fylkestinget. Men vi håper likevel at vi ved å ha tatt opp saken i fylkestinget at det har satt i gang positive prosesser om fremtidig organisering av kraftbransjen i regionen, sier Gulliksen.