Søk

Prøvenominasjoner til Troms Høyres stortingsvalgliste 2017

Her kommer oversikt over kommuneforeningenes prøvenominasjoner.
Nå er det opp til kommuneforeningene å komme med sine innspill til nominasjonskomiteen. Prøvenominasjonene pågår frem til 1. oktober. Så står det også kommuneforeningene fritt til å foreslå flere kandidater. Her finner oversikt over kandidater som har stilt seg disponibel til å være kandidater. https://hoyre.no/troms/aktuelt/onsker-a-sta-pa-list/


Prøvenominasjon Troms Høyres stortingsvalgliste 2017:
Plass: Navn:
Harstad Høyre, 12. september:
1 Kent Gudmundsen
2 Einar Jahre Mustaparta
3 Geir-Inge Sivertsen
4 Christine B. Killie
5 Ragnhild Berg Nilsen
6 Håkon Vahl
7 Regina Alexandrova
8 Børge Jentoftsen
9 Geir Varvik
10 Line Fushdahl
11 Elin Byberg
12 Kjetil Figenschou
Målselv Høyre, 12. september
1 Geir-Inge Sivertsen
2 Christine B. Killie
3 Kent Gudmundsen
4 Ragnhild Berg Nilsen
5 Martin Nymo
6 Dag S. Brustind
7 Herborg Ringstad
8 Geir Varvik
9 Benjamin Furuly
10 Einar Mustaparta
11 Elin Byberg
12 Rolleiv Lind
Balsfjord Høyre, 18. september
1 Kent Gudmundsen
2 Regina Alexandrova
3 Geir-Inge Sivertsen
4 Ragnhild Berg Nilsen
5 Håkon Vahl
6 Christine B. Killie
7 Benjamin Furuly
8 Martin Nymo
9 Elin Byberg
10 Kjetil Figenschou
11 Erlend Svardal Bøe
12 Einar Jahr Mustaparta
Skjervøy Høyre, 19. september
1 Kent Gudmundsen
2 Regina Alexandrova
3 Geir-Inge Sivertsen
4 Geir Helgesen
5 Ragnhild Berg Nilsen
6 Line Fusdahl
7 Christine B. Killie
8 Geir Varvik
Lenvik Høyre, 26. september
1 Geir Inge Sivertsen
2 Regina Alexandrova
3 Kent Gudmundsen
4 Ragnhild B. Nilsen
5 Einar J. Mustaparta
6 Herborg Ringstad
7 Elin Byberg
8 Jan Fredrik Jensen
9 Christine B. Killie
10 Øyvind Hilmarsen
11 Martin Nymo
12 Beate Seljenes
Lavangen Høyre, 29. september
1 Geir-Inge Sivertsen
2 Regina Alexandrova
3 Kent Gudmundsen
4 Benjamin Furuly
5 Christine B. Killie
6 Einar J. Mustaparta
7 Ragnhild Berg Nilsen
8 Dag Sigurd Brustind
9 Line Fusdahl
10 Øyvind Hilmarsen
11 Elin Byberg
12 Sondre Andersen
Nordreisa Høyre, 26. september
1 Geir-Inge Sivertsen
2 Ragnhild Berg Nilsen
3 Geir Varvik
4 Regina Alexandrova
5 Herborg Ringstad
6 Kent Gudmundsen
7 Børge Jentoftsen
8 Benjamin Furuly
9 Beate Seljenes
10 Erlend Svardal Bøe
11 Per Sverre Moen
12 Christine B. Killie
Lyngen Høyre, 26. september
1 Ragnhild Berg Nilsen
2 Rolleiv Lind
3 Geir Varvik
4 Geir-Inge Sivertsen
5 Regina Alexandrova
6 Erlend Svardal Bøe
7 Tor Arne Morskogen
8 Herborg Ringstad
9 Benjamin Furuly
10 Kent Gudmundsen
11 Martin Nymo
12 Beate Seljenes
Svalbard Høyre, 27. september
1 Kent Gudmundsen
2 Regina Alexandrova
3 Kjetil Figenschou
4 Christine B. Killie
5 Geir Inge Sivertsen
6 Nadia K. Lilleng
7 Erlend Svardal Bøe
8 Line Fusdahl
9 Dag Sigurd Brustind
10 Jan Fredrik Jensen
11 Elin Byberg
12 Geir Varvik
Lavangen Høyre, 29. september
1 Geir Inge Sivertsen
2 Regina Alexandrova
3 Kent Gudmundsen
4 Benjamin Furuly
5 Christine B. Killie
6 Einar J. Mustaparta
7 Ragnhild Berg Nilsen
8 Dag Sigurd Brustind
9 Line Fusdahl
10 Øyvind Hilmarsen
11 Elin Byberg
12 Sondre Andersen
Ibestad Høyre, 14. september
1 Kent Gudmundsen
2 Dag Sigurd Brustind
3 Regina Alexandrova
4 Christine B. Killie
5 Geir Inge Sivertsen
6 Ragnhild Berg Nilsen
7 Børge Jentoftsen
8 Line Fusdahl
9 Kjetil Figenschou
10 Herborg Ringstad
11 Erlend Svardal Bøe
12 Einar J. Mustaparta
Tromsø Høyre, 1. oktober
1 Kent Gudmundsen
2 Regina Alexandrova
3 Ragnhild Berg Nilsen
4 Geir Inge Sivertsen
5 Erlend Svardal Bøe
6 Christine B. Killie
7 Einar J. Mustaparta
8 Line Fusdahl
9 Benjamin Furuly
10 Øyvind Hilmarsen
11 Elin Byberg
12 Kjetil Figenschou
Bardu Høyre, 1. oktober
1 Regina Alexandrova
2 Kent Gudmundsen
3 Christine B. Killie
4 Geir-Inge Sivertsen
5 Ragnhild B. Nilsen
6 Martin Nymo
7 Line Fusdahl
8 Benjamin Furuly
9 Herborg Ringstad
10 Einar J. Mustaparta
11 Elin Byberg
12 Dag Sigurd Brustind