Vår visjon

Høyre vet at vi sammen kan gjøre Balsfjord bedre. Vi som er glade i Balsfjord vil ha et nærmiljø som er trygt og mangfoldig.

Våre hovedsaker

Trygge arbeidsplasser

Faste og forutsigbare rammebetingelser i forbindelse med bedriftsetablering, samt et næringsfond som brukes for å fremme nye tiltak og prosjekter.

Kunnskap i skolen

Balsfjord kommune skal være pådriver for holdningsskapende arbeid i forhold til barn og unge.

Kvalitet og valgfrihet i helsevesenet

Gi alle som har behov for pleie og omsorg rett til å velge mellom ulike tilbud.

Raskere utbygging av vei og infrastruktur

Balsfjord Høyre vil presse på ovenfor fylkeskommunen slik at veistandarden i vår kommune bedres.

Se vår politikk

Balsfjord kommune

Troms

Kontakt

Ole-Espen Skaue
Leder
Telefon: +4797601730

Vanja Terentieff
Fylkessekretær
Telefon: 99563100

Aktuelt

Hva mener Balsfjord Høyre

Lurer du litt på hva vi i Balsfjord Høyre står for? Hvorfor er det viktig å bruke stemmeretten til høsten, og stemme på oss? ...

Våre folk