Kontakt

Adresse


9050 STORSTEINNES

Våre folk

Se våre politikere

Om Balsfjord Høyre

Balsfjord Høyre ledes av Fridtjof Winther

Selv om mye er bra i Balsfjord, er det ingen grunn til ikke å arbeide for å få det enda bedre. Derfor vil Balsfjord Høyre fortsatt arbeide for at innbyggerne i Balsfjord får reell innflytelse, medbestemmelsesrett og ansvar i egen hverdag. Balsfjord Høyres intensjon er at innbyggerne møtes med positivitet og velvilje fra kommunens side. På den måten gir vi slagordet ”Balsfjord for framtiden” et mer reelt innhold.