Politikk

Balsfjord Høyre fortsatt arbeide for at innbyggerne i Balsfjord får reell innflytelse, medbestemmelsesrett og ansvar i egen hverdag.

Våre hovedsaker

Trygge arbeidsplasser

Faste og forutsigbare rammebetingelser i forbindelse med bedriftsetablering, samt et næringsfond som brukes for å fremme nye tiltak og prosjekter.

Kunnskap i skolen

Balsfjord kommune skal være pådriver for holdningsskapende arbeid i forhold til barn og unge.

Kvalitet og valgfrihet i helsevesenet

Gi alle som har behov for pleie og omsorg rett til å velge mellom ulike tilbud.

Raskere utbygging av vei og infrastruktur

Balsfjord Høyre vil presse på ovenfor fylkeskommunen slik at veistandarden i vår kommune bedres.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram