Kontakt

Adresse

v/ Terje Viktor Nyberget, Postboks 179
9360 BARDU

Våre folk

Se våre politikere

Om Bardu Høyre

Bardu Høyre ledes av Terje Viktor Nyberget

Bardu Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet.