Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Høyres hjertesaker

Helse og omsorg

Skole og forskning

Utenriks og forsvar

Høyres politikk

Dyrøy kommune

Troms

Kontakt

Kristoffer Molund
Leder
Telefon: 40554074

Vanja Terentieff
Fylkessekretær
Telefon: 99563100

Våre folk