Aktuelt

Resolusjon Harstad Høyres Årsmøte 2016 Vitalisering av sentrum er nødvendig for god samfunnsutvikling.

01.11.2016

Høyre i Harstad gikk til valg på å styrke sentrum og bidra til at flere-store og små, gamle og unge- bruker sentrum både i arbeid og fritid. Vi vil styrke konseptet "kyst- og havnebyen Harstad". Høyre vil også bidra til god balanse mellom sentrum og nye områder.    SENTRUMSPLANEN Harstad trenger et levende sentrum som kan være en driver i utviklingen av kommunen som regionalt handels- og...

Resolusjon Harstad Høyres Årsmøte 2016 Forsvarsevnen i Harstadregionen styrkes

01.11.2016

Kystjegerkommandoen (KJK) er en meget effektiv avdeling målt i operativ evne og leverandør av situasjonsforståelse. Enheten driftes godt og innenfor en lav kostnadsramme. Vårt budskap til regjeringen er at denne avdelingen må bestå her i Harstadregionen. Harstad Høyre mener også at Alliert Treningssenter (ATS) skal være et tilbud til våre allierte partnere også for fremtiden. Våre allierte mener...

Resolusjon Harstad Høyres Årsmøte 2016 Sjømat i utvikling – vår framtid

01.11.2016

Kysten vår og de nære havområdene er Nord-Norges viktigste næringsfortrinn. Havbruket gir store og viktige ringvirkninger i våre lokalsamfunn. Dette er en innovativ næring med mål om å produsere mat for eksport på en bærekraftig måte. Næringen må hele tiden tenke nytt for å imøtekomme stadig strengere krav med hensyn til miljø, men også for være økonomisk bærekraftig og sikre vår fremtid i nord....

Resolusjon Harstad Høyres Årsmøte 2016 Driftsstøtte for det fremtidige Johan Castberg feltet

01.11.2016

Høyre er opptatt av de samfunnsmessig virkningene av Johan Castberg feltutbyggingen og driften av feltet over de planlagte 30 år levetid. Johan Castberg feltets verdiskaping gir store bidrag til stat og eiere og bidrar med vare- og tjenesterleveranser til regjonalt næringsliv. Tilsvarende vil også være tilfelle for sysselsettingseffekter fra utbygging og drift. Det anses som svært sentralt at...