Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Høyres hjertesaker

Skape flere jobber

Skole og forskning

Helse og omsorg

Utenriks, forsvar og beredskap

Høyres politikk
Dag Sigurd Tor Brustind, Ordfører, Ibestad
Dag Sigurd Tor Brustind
Ordfører, Ibestad

Ibestad kommune

Troms

Kontakt

Vegar Johnsen
Leder
Telefon: 95216498

Vanja Terentieff
Fylkessekretær
Telefon: 99563100

Våre folk