Kontakt

Adresse

Postboks 6600
9296 TROMSØ

Våre folk

Se våre politikere

Om Troms Høyre

Troms Høyre ledes av Geir-Inge Sivertsen

Høyre vil at skolene i Troms skal støtte opp om de behovene hver enkelt elev har til læring, rådgivning og veiledning for å fullføre en utdanning. Høyre vil oppruste og tilpasse veier og annen infrastruktur slik at folk og gods kommer trygt og effektivt fram. Høyre ønsker å prioritere vedlikehold av eksisterende veier og se fremover ved å iverksette bygging av ny Ullsfjord- og Kvaløyaforbindelse i neste periode. Samfunnets fellesressurser skal brukes på en effektiv og god måte. Derfor ønsker Høyre å benytte private leverandører der hvor dette er mer hensiktsmessig enn at fylkeskommunen selv utfører det. Nærings- og kulturlivet i Troms skal føle en trygghet ved å ha Høyre med på laget fremover, både som medspiller og som bidragsyter. Først og fremst skal fylket legge til rette for at private aktører skal få gode forutsetninger i Troms! Høyre skal føre en ansvarlig økonomisk politikk.