Kontakt

Adresse

Reidulf Sørnes, Refsnes
9475 BORKENES

Våre folk

Se våre politikere

Om Kvæfjord Høyre

Kvæfjord Høyre ledes av Victor Larsen Nicolaisen

Kvefjord Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet.