Kontakt

Adresse

Edgar Andersen, Skogsvegen 10
9321 MOEN

Våre folk

Se våre politikere

Om Målselv Høyre

Målselv Høyre ledes av Edgar Andersen

Målselv Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet.