Gruppeleder Erlend Svardal Bøe (H)

Arbeidet med kommunereformen i Tromsø kommune må trappes opp

Det ble i august 2015 lagt frem en analyse laget av PwC Consulting, etter bestilling fra kommunestyrene i Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø, som viser konsekvenser, mulige fordeler og ulemper ved en sammenslåing av hva som vil skje med en storkommune med om lag 86.000 innbyggere.

 - Etter at denne analysen ble fremlagt har arbeidet med kommunereform i Tromsø kommune gått for tregt. Tromsø kommune må ta lederskap i arbeidet med kommunereformen, sier Høyres gruppeleder i Tromsø, Erlend Svardal Bøe.

Regjeringen har lagt opp til at alle kommuner innen 30.juni i år skal ha gjort vedtak om eventuell kommunesammenslåing. Disse vedtakene vil ha avgjørende betydning for regjeringens arbeid med en melding om ny kommunestruktur og om nye oppgaver til kommunene som skal fremmes til stortingsbehandling våren 2017.

 - Det sier seg selv at Tromsø kommune begynner å få dårlig tid, og at arbeidet med kommunereformen må trappes kraftig opp om kommunestyret skal få en god prosess og gode debatter i kommunestyresalen. Ikke minst må innbyggerne inkluderes, sier Svardal Bøe.

Storfjord, Lyngen og Karlsøy har vedtatt å gå videre med storkommunealternativet med konkrete forhandlinger.
De fleste tjenester løses best nærmest innbyggerne. Tromsø kommune må ta ansvar og arbeidet med kommunereformen må trappes kraftig opp.

 - Denne reformen vil ha avgjørende betydning for hvordan fremtidens velferdsordninger skal organiseres og utføres i kommunene med sikte på å bedre tjenestene til innbyggerne, sier Svardal Bøe til slutt.