Anna Amdal Fyhn (H) og Kristian Støback Wilhelmsen (H)

Byrådet i Tromsø snur om rett til sykehjemsplass

- Debatten i kommunestyret viste med all tydelighet at Ap, Rødt og SV prioriterer systemet. Høyre vil alltid sette enkeltmennesket foran systemet, sier Kristian Støback Wilhelmsen (H).

Dersom man ikke kan få forsvarlige og nødvendige omsorgstjenester i eget hjem eller på annen måte, har man allerede i dag rett til sykehjemsplass. Problemet er at mange med sterkt behov for sykehjemsplass, og deres pårørende, opplever at de ikke har en slik rettighet. Helse- og omsorgsminister, Bent Høie, har derfor foreslått å styrke retten. Kommunestyre behandlet torsdag høringssvar til dette forslaget, men byrådspartiene sørget for at det ikke fikk flertall.

Høyres representant Anna Amdal Fyhn ble svært overrasket over sluttresultatet.

- Det skulle bare mangle at ikke alle partiene i kommunestyret kunne stille seg bak et forslag om en sterkere rett til sykehjemsplass. At byrådspartiene snur i siste liten er veldig synd. Når byråd for helse- og omsorg sier at de bare har latt saken skli gjennom byrådet virker det som at byrådet rett og slett ikke har behandlet denne viktige saken på en skikkelig måte, sier Fyhn.

Byrådspartiene ville ikke si ja til bedre rettsikkerhet og rett til opphold i sykehjem, og dermed falt saken.