Byrådsleder Øyvind Hilmarsen

Med hjerte for Tromsømarka

Tromsømarka er for alle, og skal fortsette å være det. Tromsømarka er blitt en del av Tromsøs sjel, en grønn lunge som pulserer av persontrafikk og friluftsliv. Skogsområdene på toppen av øya har selvsagt alltid vært der, men det er først etter årtusenskiftet byen virkelig har tatt marka i bruk. 
Tromsømarka er for alle, og skal fortsette å være det. Tromsømarka er blitt en del av Tromsøs sjel, en grønn lunge som pulserer av persontrafikk og friluftsliv. Skogsområdene på toppen av øya har selvsagt alltid vært der, men det er først etter årtusenskiftet byen virkelig har tatt marka i bruk. De siste fire årene har kommunen gjort en kjempesatsing på området gjennom Tromsømarkaprosjektet. Gjennom opprusting av ski, gange og sykkelløyper har bruken intensivert betraktelig og Tromsømarka er blitt ett av de viktigste tiltakene for å redusere personbilismen i Tromsø. På denne måten løser vi miljøutfordringer med gulrot fremfor pisk, og Tromsøs innbyggere får en sunnere livsstil.

Dette arbeidet vil vi fortsette med, samtidig som vi tar det videre i bydelene Kroken, Tromsdalen, Reinen, Kvaløysletta, Storelva og Eidkjosen. Om Tromsømarka er Tromsøs grønne lunge, er marka langs bydelene det grønne beltet som knytter byen sammen. Alle som bor i Tromsø ønsker nære friluftsområder. Derfor er det sentralt at også bydelsmarka rustes opp. Tromsdalen, Kroken og Kvaløysletta må også få sitt Charlottenlund, og løyper, stier og oppholdsplasser må rustes opp med nytt dekke, klopping og nye benker. Innbyggerne ønsker å ta marka i bruk, det vil Høyre legge til rette for.

Arbeiderpartiet foreslo i et benkeforslag den 26. august å omgjøre 290 mål av Tromsømarka til utbyggingsområde, og forslaget fikk flertall. Dette beklager vi. Byrådet la frem sitt forslag til ny arealplan for kommunestyret, uten inngrep i Tromsømarka. Dette står vi fortsatt for og Høyre vil stanse Arbeiderpartiets forslag. Høyre har programfestet en fortsettelse av Tromsømarkaprosjektet for fremtiden og har hatt Tromsømarka som valgkampsak siden 2007. Tromsøs innbyggere kan være trygg på at Tromsømarka fortsatt skal bestå med Høyre ved roret. Det garanterer vi som deres ombudsmenn for Tromsø de neste fire årene.

Ordførerkandidat Kristian Støback Wilhelmsen

Byrådsleder Øyvind Hilmarsen