Ingrid Skjelmo (H)

Høyre ønsker tilbud om sommerskole

Høyres kommunestyregruppe ønsker at Tromsø kommune skal utrede muligheten for sommerskole. Det skal være et faglig tilbud i sommerferien til de som ønsker og trenger det.

 - Det er en lang skoleferie og vi ønsker derfor at kommunen skal utrede muligheten til å ha sommerskole med et faglig tilbud, sier Ingrid Skjelmo som sitter i utdanningskomiteen for Høyre.

Det er særlig med tanke for ungdomstrinnet, men kan også være aktuelt for noen av elevene på barneskolen som henger litt etter.

Vi sliter med frafall i den videregående skolen, og kanske kan dette være noe som kan bøte på nettop det. Mange har ikke de ferdighetene som trengs når dem kommer til videregående skole, og dette kan derfor være med på å gjøre overgangen lettere for noen av de elevene, mener Skjelmo (H).