Gruppeleder i Tromsø, Erlend Svardal Bøe (H)

Høyre sier nei til økt eiendomsskatt i Tromsø

Det rødrøde byrådet i Tromsø med Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt har foreslått å øke eiendomsskatten fra 3,0 promille til 5,0 promille. Høyre er klar motstander av denne økningen og vil jobbe for at eiendomsskatten i Tromsø fjernes på sikt.
- Eiendomsskatten er rett gjennom en usosial skatt, og derfor klarte Høyre i forrige periode å redusere eiendomsskatten, samt at Høyre hadde et klart mål om at den skulle fjernes på sikt. Nedgangen i eiendomsskatten Høyre klarte i byråd var ikke stor nok, men det er milevis forskjell mellom nedgangen Høyre klarte i sin periode og den voldsomme økningen i eiendomsskatten det rødrøde byrådet foreslår, sier Høyres gruppeleder, Erlend Svardal Bøe.

Det opprinnelige forslaget fra det rødrøde byrådet var at eiendomsskatten skulle økes fra 3,0 promille til 5,5 promille, men etter at Høyre påpekte at det kunne være i strid med loven endret det rødrøde byrådet forslaget sitt til en økning fra 3,0 promille til 5,0 promille.

- Det største problemet med eiendomsskatten er at den ikke tar hensyn til folks inntekter, men kun verdien av boligen. Tar du med i betraktningen at boligprisene i Tromsø har steget med over 80 prosent de siste ti årene, så kan denne økningen av eiendomsskatten få dramatiske konsekvenser for mennesker og familier med lav inntekt, men som har fått verdien på boligen sin kraftig økt de siste ti årene som følge av den voldsomme boligprisveksten. Er det en slik sosial politikk det rødrøde byrådet vil føre? Spør Svardal Bøe.

Høyre kommer i kommunestyremøte på onsdag og torsdag til å foreslå at eiendomsskatten i Tromsø ikke økes.