Kandidatpresentasjon: Erik Benjaminsen

Erik Benjaminsen står på 13.plass for Tromsø Høyre ved årets kommunevalg
Tre korte: 

Alder: Fyller 48 år valgdagen
Utdanning? Brannmann, ambulansearbeider og tømrer
Yrke? Brannmester


Hvorfor stiller du til valg for Høyre?

Jeg har i mange år tenkt på å gå inn mer aktivt i politikken. Når jeg nå valgte å gjøre det er det fordi jeg mener Høyre har de beste løsningene for veien videre. Undersøkelser viser at folk i Tromsø er blant de tryggeste i landet. Tromsø vokser og for meg er det viktig at den vokser på en måte som ivaretar den enkeltes trygghet. Det kan være noe så enkelt som gode gang- og sykkelveier til en god beredskap.


Hvilken sak brenner du mest for? 

Skulle jeg velge tre hjertesaker var disse trygghet i bysamfunnet, en god beredskap og en samferdselspolitikk som gir oss fremtidsrettede løsninger. Jeg er spesialt opptatt av at våre eldre blir ivaretatt på en best mulig måte. Så det ble fire hjertesaker det. 


Hvis du kommer inn i kommunestyret - hva er ditt mål for perioden? 

Mitt mål er å være med å påvirke at Tromsøssamfunnet, og at alle fra midt i sentrum til ytterst på Musvær og Rebbenesøy både føler seg så sikker som mulig, men også at de i realiteten er så sikker som det vi får til med de ressurser vi har. Dette er ting jeg har jobbet med hele livet, men da fra et annet ståsted i beredskapskjeden. Det ligger forresten mye god beredskap i samferdselsløsninger. En skikkelig løsning på vei til Kvaløya, over Håkøya, er en slik ting. 

Som gammel bygutt så er jeg også opptatt av Alfheim. Du kan si at min familie tradisjonelt har brydd seg om i hvert fall to ting oppover generasjonene. Det har vært brannvesenet og Alfheim. Så jeg kommer til å legge inn mye trykk på at også Alfheim svømmehall får en trygg og verdig alderdom, kanskje til og med er på høy tid med en nyoppfriskning.