Kandidatpresentasjon: Lars Echroll

Lars Echroll står på 22.plass for Tromsø Høyre ved årets kommunevalg 
Tre korte:
Alder: 55
Utdannelse: Oslo Handelsgymnasium. Kryptograf i Sjøforsvaret. Grunnfag i juss.
Yrke: Eiendomsbestyrer. Selvstendig næringsdrivende.


Hvorfor stiller du til valg for Høyre?

Nord-Norge er den største av våre fem landsdeler i areal, og tredje størst i folketall. Tromsø er den største og viktigste byen i landsdelen. Vi må kvitte oss med den klientrollen landsdelen dessverre fortsatt har. Vår landsdel har en lovende fremtid – både som leverandør av energi, næringsmidler, opplevelser, kunnskap, teknologi og mye mer. Høyre fremstår for meg som det partiet som er mest egnet til å forestå den modernisering – både mentalt og materielt – som både Tromsø og Nord-Norge trenger.


Hvilken sak brenner du mest for?  

Byutvikling. Det at Tromsø, på stødig vei mot 100.000 innbyggere om en 20-30 års tid, videreutvikles som urban oase og Norges nordligste storby. Byen skal være seg bevisst sin rolle som Nordens nordligste konsentrasjon av gammel trehusbebyggelse. Samtidig skal byen utvikles i tråd med de mest moderne byutviklingsstrategier, og ta i bruk vår tids arkitektur. Tromsøs urbane karakter må styrkes og økes.


Dessuten kultur: Av Tromsøs rikholdige kulturliv vil jeg fremheve billedkunsten, som står meg nært. Vi må hegne om, og bruke, Nordnorsk Kunstmuseum som vårt lokale «nasjonalgalleri». Videre må vi støtte opp under det viktige arbeidet ærverdige Tromsø Kunstforening gjør for samtidskunsten. Vi må støtte dem i deres ambisjoner om å utvikle en såkalt kunsthall.  


Hvis du kommer inn i bystyret: Hva er ditt mål for perioden? 
Jeg vil fortsatt arbeide for at Tromsø tydelig fremstår som en nordnorsk og nasjonal storby. Tromsø skal være en «smart» og bærekraftig by som tiltrekker seg oppmerksomhet og kompetanse fra utlandet. Det må oppføres minst én bygning som påkaller nasjonal eller internasjonal oppmerksomhet – og som tildeles en arkitekturpris.


Videre er det av ekstrem viktighet at byen fortsatt, som markør i utkanten av verden, videreutvikler sin internasjonalitet og sitt mangfold – herunder sine tolerante og humanistiske verdier. Tromsø er byen for alle!