Landets beste skole?

Tromsø Høyres ordførerkandidat, Kristian Støback Wilhelmsen, mener Tromsø-skolen har potensiale til å bli landets beste skole. 

Resultatene i Tromsø-skolen er gode. Niendeklassingene i Tromsø ligger helt i toppen på nasjonale prøver, bare under Bærum, og åttendeklassingene ligger bare under elevene i Oslo og Drammen. Dette viser at det er utrolig mange dyktige elever og lærere i Tromsø-skolen. Men det viser også at Høyre og byrådet satser på de riktige tiltakene i skolen. 

-       Vi vet at den viktigste enkeltfaktoren for elevens læring er læreren. Derfor har Høyre satset offensivt på etter- og                  videreutdanning av lærere i Tromsø. I løpet av de siste årene har antallet lærere som får tilbud om etter- og                          videreutdanning mer enn femdoblet seg, forteller Støback Wilhelmsen.

Disse tallene viser at det er et stort antall lærere som ønsker seg faglig og pedagogisk påfyll.

For Høyre er det viktig å se det unike i hver enkelt elev. Vi vet at elever lærer forskjellig, og derfor vil vi gi elever muligheten til å lære på sin måte. Slik gir vi like muligheter til alle, fortsetter Støback Wilhelmsen

Han er klar på hva han vil satse på de neste fire årene. Han peker spesielt på disse fire punktene:

  • Flere lærere skal få muligheten til å styrke sine faglige og pedagogiske ferdigheter gjennom etter- og videreutdanning
  • Vi skal følge opp de gode satsingene våre på realfagene. Tromsø ble nylig en realfagskommune, og det er viktig at vi klarer å gjøre realfag spennende og engasjerende for elevene
  • Alle elever i Tromsø-skolen skal få en tilpasset og god undervisning i basisfagene. Å kunne lese, skrive og regne på en god måte er helt avgjørende for elevers utvikling i alle fag gjennom skolegangen
  • Skolehelsetjenesten må styrkes ytterligere. Alt for mange unge sliter med sin psykiske helse, og dette går også ut over deres trivsel og prestasjoner på skolen

    Jeg mener at Tromsø-skolen har potensiale for å bli landets beste skole. Det er dette jeg skal jobbe for de neste fire årene, og derfor håper jeg at du stemmer på meg og Høyre når du besøker valgurnen førstkommende mandag.