Mot NM-gull i idrett

Tromsøidretten burde kunne levere utøvere som vinner NM-gull, sålenge politikerne lar idretten utvikle seg på sine egne premisser

Idrett og friluftsliv spiller en stor rolle i manges liv, og Tromsø blir med rette ofte omtalt som en ekte idrettsby. Byråd for næring, kultur og idrett, Vanja Terentieff, mener vi må ha som mål at Tromsø ligger helt i landstoppen på både friluftsliv, breddeidrett og toppidrett. 

For å få et best mulig idrettstilbud i Tromsø er vi avhengige av å ha politikere som lytter til hva som er viktig for de som jobber med idrett, enten profesjonelt eller frivillig. Det har sittende byråd gjort, og nå kan vi vise til tidenes idrettsløft for Tromsø, sier Terentieff.

Terentieff viser til en hel rekke prosjekter som nå er satt i gang fra kommunens side. Hun vil spesielt trekke frem Tromsøbadet som byrådet fikk gjennomslag for i kommunestyret i august.

Vi leverer en historisk satsning på idretten med:

  • Nye Charlottenlund
  • Normalhall og rulleskiløype på Storelva
  • Turnhall og tomt til turnforeningen på Templarheimen
  • Mobilt volleyballgulv til Tromsøhallen
  • TUIL Arena II med fotballhall og turnhall
  • Tomt til TIL-bredde
  • Videreføring av Tromsømarka-prosjektet til fastlandet
  • Barents Arena

Nå starter også arbeidet med å få realisert ny ski- og skiskytterstadion i Grønnåsen.

Med Høyre i byråd vil det fortsatt satses på idrett, friluftsliv og frivillighet. Vi vet at Tromsø kan ta NM-gull i idrett, vi må bare legge til rette for at idretten får utvikle seg på sine egne premisser. Vi er på lag med idretten!