Valgfrihet i omsorgen

Anna Amdal Fyhn har ytt omsorg i et helt arbeidsliv. Hun mener det ligger mye trygghet i at den enkelte kan få lov å ta et valg om hvem som skal yte deg omsorg.

Hun er utdannet jordmor og har jobbet med omsorg gjennom hele sin karriere. Selv om hun i dag er byråd for utdanning, har hun god greie på omsorg i Tromsø. Med bakgrunn i denne kunnskapen ser hun mange positive ting med den borgerlige politikken.


- La oss ta eksempelet Brukerstyrt personlig assistanse. Det er den aller næreste omsorgen. Vi har satt brukeren i fokus. Nå kan brukeren selv velge hvem som skal yte omsorg. Jeg synes det er viktig at denne gruppen får bestemme mest mulig over sitt liv. Kommunen      betaler uansett om brukeren vil bruke kommunen eller ikke, sier hun.

Brukerstyrt valgfrihet
Et slikt eksempel kan være at en bruker har fått et vedtak om hjelp i 20 timer i løpet av uka. Den typiske brukeren er yngre, har ofte kronisk sykdom og sammensatte funksjonsnedsettelser.  Brukeren kan nå velge om kommunen skal yte disse tjenestene, eller velge andre som er i konkurranse med kommunen. Dette mener hun skjerper alle.

- Det er brukeren selv som er arbeidsgiver og som selv bestemmer hvem som skal gjøre hva. Det kan være hjelp til å legge seg, hjelp til å delta på kulturarrangement, hjelp til å spise eller andre ting. Det er svært viktig for oss at brukeren selv får velge, og at  kommunen ikke trer sitt system ned over hodet på folk, sier Anna Amdal Fyhn, som også er 3.kandidat på Høyres liste.

 

Valg i hjemmet
Kommunen har konkurranseutsatt deler av hjemmetjenesten og hjemmesykepleie. Prinsippet der er det samme som for den brukerstyrte assistansen. Brukerne av tjenestene kan selv velge mellom flere som kan tilby tjenester. Kommunen er uansett den som betaler og som fører tilsyn med tjenestene.

- I nesten alle andre situasjoner i livet har man valgfrihet. Så hvorfor skal ikke dette gjelde når du trenger hjelp i hjemmet? Vi forstår ikke hvorfor kommunen skal ha monopol på omsorg. Kommunen vil uansett være der som sikkerhetsnett. Man skal aldri tvile på at kommunen kan levere, men altså ikke helt alene. Det bare skjerper kommunen at andre også kan tilby tjenester. Selv kommunen kan lære av andre, sier Anna Amdal Fyhn.


Kommunen er garantisten
Innenfor omsorgstjenestene har kommunen ansatt over 200 nye personer siden de borgerlige overtok styringen. De fire årene før dette ble det kun ansatt 19 stykker. Dette mener Anna viser at de borgerlige mener alvor med kommunal omsorg. At kommunen får litt konkurranse på enkelte tjenester endrer ikke på det.

- Otium vil stå ferdig i 2018. Dette er det største løftet noen sinne for Tromsø kommune. Otium er mer enn et sykehjem, det er også bolig for 137 eldre. Det skal også være tjenestebase, dagsenter, seniorsenter, kafe og andre ting. Otium vil bli hjørnesteinen i omsorgs-Tromsø, sier Anna Amdal Fyhn.