Fremtidsrettet infrastruktur

Line Fusdahl, fylkesrådsleder, skriver om framtidens infrastruktur i Troms 

 -  Vi skal fortsette å utvikle Tromsø og bygge Troms! 
 

En av Troms Høyres sentrale lovnader til innbyggerne i fylket er å skape gode regioner som byr innbyggerne på muligheter til å bo ett sted og arbeide i en stor radius rundt eget bosted. For oss i Høyre handler dette om å gi individer muligheter, næringslivet gode rammebetingelser og arbeidslivet tilgang på arbeidskraft. Det er dette vi legger i å etablere helhetlige bo og arbeidsmarkedsregioner. 

Som fylkesrådsleder vil jeg, sammen med en sterk Høyregruppe i fylkestinget, arbeide for at Harstad og Finnsnes kobles tettere til Tromsø via en ny forbindelse mellom Harstad og Tromsø – det vi kaller kystveien. Denne veien kobles på en ny forbindelse mellom Kvaløya og Tromsø. Videre ut fra Tromsø og nordover er arbeidet med Ulsfjordforbindelsen et vesentlig steg i retning av å knytte Troms og Finnmark tettere sammen. Disse forbindelsene vil gjøre det lettere for innbyggere i fylket vårt å finne relevant arbeid, og det vil bidra til at næringslivet får bedre og mer forutsigbare transportforhold for varer på tur til markeder.

Det er vårt mål at disse forbindelsene skal realiseres samtidig som vi bidrar til å redusere forfallet på våre fylkesveier. Høyre har levert på vedlikehold av veier og tuneller  både i regjering, i fylkesråd og i kommunene. 

Vi gleder oss til å fortsette det viktige arbeidet med en fremtidsrettet infrastruktur for Troms fylke.

Ha et godt valg!