Stolt av Tromsø

Ingrid Skjelmo er stolt av byen hun er vokst opp i. Hun vil jobbe for at alle barn skal få muligheten til å delta på fritidsaktiviteter, uavhengig av hvor mye foreldrene tjener 

Kultur har mye å si for oss mennesker, ikke minst når vi vokser opp. Kulturen har en egenverdi og bidrar til å utvikle oss som mennesker. At barn og unge får kjenne på mestringsfølelsen når de lærer seg et nytt stykke på piano eller på bandøving med kamerater, er uvurderlig. Derfor mener Tromsø Høyres 6.-kandidat, Ingrid Skjelmo, at det er viktig med et kulturtilbud for barn og unge som er så godt som overhodet mulig.

-          Tilbud som de man får gjennom for eksempel Den kulturelle skolesekken, Tvibit, Kulta, Kunstskolen, biblioteket                 og Rådstua barne- og ungdomsteater bidrar til å berike livet til mange unge i Tromsø i dag. Disse tilbudene må                 styrkes og videreføres. Jeg har selv gått mange år på kulturskolen og vet hvor mye glede og lærdom man får av                 kultur og musikk.

Skjelmo mener et av de største problemene vi står overfor i kulturpolitikken er at ikke alle barn og unge får muligheten til å delta, kanskje fordi foreldrene ikke har råd til å betale for plass på kulturskole eller andre tilbud. Hun kan fortelle at regjeringen har igangsatt en storsatsing mot barnefattigdom som tar tak i blant annet denne problematikken.

-          Jeg vil at alle barn skal få muligheten til å delta på minimum ett kultur- eller idrettstilbud, uavhengig av hvor                     mye foreldrene deres tjener. Kommunen bør i samarbeid med NAV og andre relevante aktører sørge for at barna               som har det vanskeligst får et verdig og godt tilbud.

Videre peker Skjelmo på at det allerede skjer veldig mye positivt for kulturlivet i byen. Den gamle brannstasjonen er rett rundt hjørnet, og vil blant annet huse Tvibit, øvingslokaler for unge musikere og helsestasjon for barn og unge. Hun tror dette vil bli et naturlig møtested for barn og unge fra hele byen. Byrådet har også etablert Frivillighetsmillionen, som sørger for at organisasjoner som jobber rettet mot barn og unge får midler til å realisere sine prosjekter.

-          Jeg er stolt av å bo i en inkluderende, mangfoldig og tolerant by som Tromsø. Det er bare å se på aktiviteten som               skjer i hverdagen, når barn og unge i hele kommunen trekker til fotballbanene, kulturskolen,                                                         svømmebassengene eller ungdomshusene. Dette er selve fundamentet i en levende kulturby som Tromsø,                             avslutter Skjelmo.