Årsmøte og prøvenominasjon i Tromsø Høyre

Velkommen til Tromsø Høyres årsmøte og prøvenominasjon til Stortingsvalget. Møtet er på Scandic Ishavshotell lørdag 1. oktober klokken 12.00 – 18.00 med påfølgende Årsmøtemiddag på Rorbua kl. 18.30

Innlegg fra:
Stortingsrepresentant Henrik Aasheim "Det grønne skiftet"
Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen "Programprosessen"
Statsråd Elisabeth Aspaker "Regjeringens Europapolitikk"

Tromsø Høyres årsmøte er foreningens viktigste politiske verksted. Her skal vi utforme god Høyrepolitikk og vi skal sende Tromsøs innspill til nominasjonskomiteen for hvem vi mener bør stå på Høyres Stortingsliste i Troms.

VIKTIG INFORMASJON:
For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten for 2016 være betalt. Hvis du har betalt en av de siste dagene ber vi om at du tar med kvittering.

Hvis du ikke har betalt er det fremdeles mulig å gjøre det. Det er også mulig å betale ved registreringen. 

Årsmøtet behandler:

Styrets beretning.
Kommunestyregruppens beretning.
Regnskap.
Vedtektsendringer.
Valgkomiteens innstilling på valg av leder, styremedlemmer, vararepresentanter til Styret og 2 revisorer.
Utsendinger med vararepresentanter til fylkesorganisasjonens årsmøte.
Styrets innstilling på valg av valgkomité for neste årsmøte.
Medlemskontingent.
Resolusjoner/Uttalelser og endringsforslag til Stortingsprogrammet.
Behandling av styrets forslag til prøvenominasjonsliste.

Fullstendig saksliste sendes ut på e-post til alle medlemmer en uke før årsmøtet.

Vel møtt til et spennende og konstruktivt møte!