Kontakt

Adresse

v/ Lars Arne Lien, Selnesveien 259
7170 ÅFJORD

Våre folk

Se våre politikere

Om Åfjord Høyre

Åfjord Høyre ledes av Lars Arne Lien

Åfjord Kommune må fortsette å være et godt samfunn å bo i, der innbyggere i alle aldre føler seg trygge og ivaretatt. Det må fortsatt være slik at folk viser respekt og omsorg for hverandre. Åfjord Høyre vil være en aktiv pådriver opp mot regjering og fylkeskommune for å sikre midler til utbedring av fylkesveiene i kommunen slik at vi får flere veier med fastdekke samt flere kilometer med gang-og sykkelveier. Med dagens regjering har vi kort vei til bevilgende myndigheter. Så langt økonomien tillater det må vi også få lagt fastdekke på kommunale veier. Utbygging av bredbånd med større hastighet enn det vi har i dag må prioriteres.