Vår visjon

Vi lever i en kommune med mange engasjerte mennesker. Organisasjonsmangfoldet innen idrett, kultur og helsearbeid er en grunnpilar som gjør oss sterke og i stand til å møte mange ulike utfordringer. Dette må videreføres og utvikles.

Våre hovedsaker

Kvalitet og valgfrihet i helsevesenet

Høyres helse- og omsorgspolitikk setter mennesket i sentrum, ikke systemet. Høyre ønsker å skape pasientens helsetjeneste. En bedre og tryggere helsetjeneste der pasienten står i sentrum.

Kunnskap i skolen

Høyres mål er at Norge skal ha verdens beste skole. Kunnskap i skolen er en av våre hjertesaker. Utdanning gir muligheter, og en god skole er viktig for barnas framtid.

Raskere utbygging av vei og kollektivtrafikk

Næringsdrivende, lastebilsjåfører, pendlere, skoleelever, småbarnsfamilier - vi er alle avhengige av trygg og god fremkommelighet. Også vår fremtidige kunnskapsøkonomi vil være avhengig av en moderne infrastruktur

Skape trygge arbeidsplasser

Det viktigste for å sikre vekstkraft i hele landet er et næringsliv som kan ta vare på og skape nye lønnsomme arbeidsplasser.

Se vår politikk

Orkland kommune

Trøndelag

KontaktChristian Ingebrigtsen
Fylkessekretær
Telefon: +4747462547

Aktuelt

Våre folk