Kontakt

Adresse

Kjell Inge Selbekk, Vollahaugen 27
7316 LENSVIK

Våre folk

Se våre politikere

Om Agdenes H

Agdenes H ledes av

Vi lever i en kommune med mange engasjerte mennesker. Organisasjonsmangfoldet innen idrett, kultur og helsearbeid er en grunnpilar som gjør oss sterke og i stand til å møte mange ulike utfordringer. Dette må videreføres og utvikles. Regionalpolitikken blir stadig viktigere. Større samferdselstiltak, kollektivtrafikk og videregående utdanning er områder som krever bredt samarbeid. Mange avgjørelser som tas på regionalt og nasjonalt nivå, får også stor betydning for Agdenes. Vi må være der det skjer! Agdenes Høyre legger stor vekt på regionalt politisk arbeid, tett kontakt med vår hovedorganisasjon og representanter på Storting og i Fylkesting.