Politikk

Regionalpolitikken blir stadig viktigere. Større samferdselstiltak, kollektivtrafikk og videregående utdanning er områder som krever bredt samarbeid. Mange avgjørelser som tas på regionalt og nasjonalt nivå, får også stor betydning for Agdenes. Vi må være der det skjer! Agdenes Høyre legger stor vekt på regionalt politisk arbeid, tett kontakt med vår hovedorganisasjon og representanter på Storting og i Fylkesting.

Våre hovedsaker

Kvalitet og valgfrihet i helsevesenet

Høyres helse- og omsorgspolitikk setter mennesket i sentrum, ikke systemet. Høyre ønsker å skape pasientens helsetjeneste. En bedre og tryggere helsetjeneste der pasienten står i sentrum.

Kunnskap i skolen

Høyres mål er at Norge skal ha verdens beste skole. Kunnskap i skolen er en av våre hjertesaker. Utdanning gir muligheter, og en god skole er viktig for barnas framtid.

Raskere utbygging av vei og kollektivtrafikk

Næringsdrivende, lastebilsjåfører, pendlere, skoleelever, småbarnsfamilier - vi er alle avhengige av trygg og god fremkommelighet. Også vår fremtidige kunnskapsøkonomi vil være avhengig av en moderne infrastruktur

Skape trygge arbeidsplasser

Det viktigste for å sikre vekstkraft i hele landet er et næringsliv som kan ta vare på og skape nye lønnsomme arbeidsplasser.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram